ReadyPlanet.com
dot
นาฬิกาข้อมือ N.IX watch nixstudio
นาฬิกา N.IX studio รุ่น Ocean Project Vol.02
นาฬิกา N.IX studio รุ่น Metal Project  Vol.02
สายนาฬิกาข้อมือ N.IX watch/N.IX studio
สายนาฬิกาสแตนเลส
สายนาฬิกาข้อมือ หนังแท้
สายหนังนาโต้
สายนาโต้ไนลอน
อะไหล่นาฬิกา อุปกรณ์ซ่อมนาฬิกา
dot
Catagory - นาฬิกาข้อมือ nixwatxh
dot
ตะกร้าสินค้า - นาฬิกาข้อมือ nixwatxh
ยืนยันการชำระเงิน
ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ
ประวัติการซื้อ
bulletนโยบายการส่งสินค้า
bulletนโยบายการคืนสินค้า
การเก็บรักษานาฬิกา - นาฬิกาข้อมือ nixwatxh
วิธีทำความสะอาดนาฬิกา- นาฬิกาข้อมือ nixwatxh
dot
Member login
Username :
Password :
bullet Lost Password
dot
นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

 

คืนสินค้าภายใน 7 วัน หากต้องการเปลี่ยนแบบเปลี่ยนสี หรือในกรณีส่งผิดสี ผิดไซด์ สามารถเปลี่ยนสินค้า

ใหม่ได้ โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพใหม่เหมือนตอนที่ซื้อไป ไม่มีรอยตำหนิ คุณสามารถคืนสินค้าภายใน 7

วัน โดยนับจากวันที่คุณได้รับสินค้าไปจนถึงวันที่ประทับตราไปรษณีย์ลงบนบรรจุภัณฑ์ที่คุณส่งกลับไปหาเรา

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การรับประกันสินค้า

 

เงื่อนไขการรับประกัน

รับประกัน 7 วัน หากซื้อผิดสี หรือส่งผิดสี ผิดไซด์ สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพ

ใหม่เหมือนตอนที่ซื้อไป ไม่มีรอยตำหนิ


การรับประกันคุณภาพ

นาฬิกาทุกเรือนจะมีการรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อ (ใบรับประกันจะอยู่ในกล่องของสินค้า)  

โดยจะรับประกันในส่วนของตัวเครื่องนาฬิกาที่ทางฝ่ายผลิตบกพร่อง แต่จะไม่รวมไปถึงการหมดอายุของแบตเตอรี่ 

การใส่ชิ้นส่วนเพิ่มเติม ความผิดปกตินอกเหนือจากการผลิต และความเสียหายอันเนื่องจากการกระทำของลูกค้าเอง


การรับประกันความเสียหาย

หากสินค้าเกิดความเสียหายจากกระบวนการผลิต ทางเราจะรับผิดชอบทุกกรณี 

หากเกิดจากกระบวนการขนส่ง ทางเราขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเป็นกรณีไป 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copyright © N.ixstudio 2013 All Rights Reserved.